30 Stycznia 2015
Imieniny: Teofil, Maciej, Martyna
Reklama
pinczow.org

Fundacja Nie Pozwól o Sobie Zapomnieć

Nida Gips

Statystyki reklamowe
Losowa Fotka
Polecamy
Kadra i Baza

Placówka  dysponuje bardzo atrakcyjnymi i nowoczesnymi pomocami i środkami dydaktycznymi. Zostały one zakupione ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PEFRON oraz z programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. 

     W szkole znajdują się  dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, biblioteka szkolna, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, kuchnia dydaktyczna  oraz gabinet logopedyczny i  sala doświadczania świata, sala rehabilitacyjna, sala wyciszeń

Budynek szkoły

 

       Przy Szkole funkcjonuje również Internat, z którego mogą korzystać  uczniowie mieszkający poza Pińczowem.  Oprócz zakwaterowania  i całodobowej opieki wychowankowie mają zapewnione pełne wyżywienie, specjalistyczną  opiekę medyczną i psychologiczną. Ponadto dla wszystkich mieszkańców internatu  stworzone są odpowiednie warunki do nauki i wychowania .

        Internat mieści się w zabytkowym Pałacu Wielopolskich , który ostatnio został wyremontowany: wymieniono okna, odnowiono elewacje pałacu i utworzono park w stylu włoskim. Sypialnie i świetlice wyposażono w nowe meble,  sprzęt RTV  i  nowe komputery . Wyremontowano również łazienki i przystosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

       Na zajęciach w internacie  młodzież oprócz zdobywania wiedzy,  kształcenia swych umiejętności, rozwija różnorodne zainteresowania,  uczestniczy w wycieczkach, ogniskach, konkursach oraz przygotowuje  liczne akademie i imprezy okolicznościowe. 

 

 Pałac Wielkopolskich- budynek internatu

 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA  to magiczne miejsce wyciszenia i relaksu, które zachęca dziecko do samodzielnego podejmowania aktywności. Sala wyposażona jest różnego rodzaju urządzenia , które pozwalają na przyjemne postrzeganie otoczenia róznymi zmysłami.Osoby niepełnosprawne mają stworzone mośliwości odbioru róznych bodźców  oraz miłe spedzenie czasu w atmosferze relaksu.Ważną zasadą jest również  pozostawienie  całkowitej swobody w wyborze aktywności i czasu jej trwania. Sala doświadczania świata jest więc miejscem służącym wypoczynkowi i odprężeniu. Właściwy nastrój pomagają stworzyć nastrojowa muzyka i przyciemnione światła.

                                                  

KUCHNIA DYDAKTYCZNA

Pracownia gospodarstwa domowego stwarza możliwość nauczenia  wykonywania prostych prac domowych, nawet mniej sprawnym uczniom. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem gospodarstwa domowego  potrzebnym do realizacji praktycznej nauki zawodu w klasach zawodowych .

 

WIĘCEJ O BAZIE OŚRODKA W GALERII (KLIKNIJ)

 

KADRA

   W Ośrodku pracuje wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. W szkole pracuje 27 nauczycieli natomiast w internacie 9.Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie   oraz przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnych formach   doskonalenia zawodowego. Podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz licznych kursach i warsztatach szkoleniowych. Ponadto uczestniczą w spotkaniach odbywających się w ramach WDN-u,  a także szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i pracach  Zespołów Przedmiotowych. Chętnie dzielą się zdobytą wiedzą, swoimi  doświadczeniami i spostrzeżeniami z młodymi nauczycielami oraz studentami. Prowadzą dla nich otwarte zajęcia, w trakcie, których stosują nowoczesne metody aktywizujące. 

         

  dyrektor Ośrodka - mgr inż. Krzysztof Dusik 
  z-ca dyrektora  Ośrodka- mgr Joanna Ciesielska
 z-ca dyrektora d/s wychowania i opieki- mgr Małgorzata Wójcik 

     

   Nauczyciele:

 Przedmioty:

  1. Joanna  Ciesielska 

- informatyka, 

  2. Krzysztof Dusik

-fizyka,   

  3. Małgorzata Dziubińska

- matematyka

  4. Paulina Grzybczak,

-rewalidacja

  5. Małgorzata Dziabała

- przysposobienie do pracy

  6. Renata Jędracha

- rehabilitant, fizjoterapeuta

  7. Ewa Kosin,

 Małgorzata Puchała-Janus

- rewalidacja

  8. Anna Karbowniczek

- technika, plastyka, wychowanie fizyczne

  9. Waldemar Kucięba

- religia

10. Magdalena Łyżwińska

- funkcjonowanie osobiste i społeczne

11. Agnieszka Majcher

- przedmioty zawodowe

12. Magdalena Maj

- pedagog szkolny

13. Barbara  Opoka

- funkcjonowanie osobiste i spoleczne, technika

14. Marek Łupiński

- muzyka

15. Agnieszka Ptaś,

Małgorzata Maberda

- przedmioty artystyczne

16. Sylwia Szczepańska

- język angielski   

17. Ewa Świercz

- język polski

18. Aneta Walasek,

Agata Szmit

- nauczanie zintegrowane

19. Andrzej Pietrzykowski

- przedmioty zawodowe

20. Małgorzata Zaręba

- historia, geografia, wos

21. Joanna Ziółkowska

- biologia, przyroda, wychowanie fizyczne

22. Katarzyna Żeromińska

- wychowanie  fizyczne

23. Jadwiga Kuciak

- biblioteka

24. Aleksandra Biskup

- rewalidacja, funkcjonowanie w środowisku, plastyka

Wychowawcy internatu  Jolanta Mruk-Komar, Krzysztof Chmielewski,
Agnieszka Gaweł, Jadwiga Kuciak, Marek Pruś,
Aleksandra Pytel, Piotr Wilkus , Monika Wątroba,